Sản phẩm

Mực nghim sữa...

220.000 đ 280.000 đ

Trứng Cá Ngừ Đại...

140.000 đ 170.000 đ

Cá Cờ Kiếm fille...

190.000 đ 220.000 đ

Mắt Cá Ngừ Đại...

115.000 đ 140.000 đ

Bao Tử Cá Ngừ...

100.000 đ 140.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 350.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

380.000 đ 400.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 320.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 350.000 đ

Saku Cá Ngừ Đại...

350.000 đ 450.000 đ

Hải Sâm Gai tươi...

850.000 đ 990.000 đ

Cá Mím Hồng cắt...

250.000 đ 280.000 đ

Cá Mím Hồng nguyên...

230.000 đ 280.000 đ

Mực nang tươi fille...

320.000 đ 380.000 đ

Cua Đá Phú Quý

420.000 đ 480.000 đ

Cua Mặt Trăng

420.000 đ 480.000 đ

Cua Huỳnh Đế - Cua...

680.000 đ 750.000 đ

Cua Huỳnh Đế - Cua...

680.000 đ 750.000 đ

Cá Thu tươi nguyên...

250.000 đ 300.000 đ

Cá Thu tươi cắt...

270.000 đ 320.000 đ

Cá Trác đảo Phú...

80.000 đ 100.000 đ

Sò Điệp Tươi Ngon...

230.000 đ 290.000 đ

Cá Nục Đỏ Đuôi...

95.000 đ 120.000 đ

Mực ống tươi 1...

690.000 đ 750.000 đ

Mực ống tươi 1...

880.000 đ 950.000 đ

Mực ống đỏ xuất...

320.000 đ 350.000 đ

Cá Dìa Bông đảo...

250.000 đ 280.000 đ

Cá Gáy đảo Phú Quý

190.000 đ 220.000 đ

Cá Gáy đảo Phú Quý

190.000 đ 220.000 đ

Mực Nang làm sạch...

320.000 đ 380.000 đ

Cá Mú Én Đỏ tươi...

250.000 đ 330.000 đ