Ốc - Hàu

Hải Sâm Gai tươi...

850.000 đ 990.000 đ

Sò Điệp Tươi Ngon...

230.000 đ 290.000 đ

Hàu Điếu Tươi Ngon...

220.000 đ 280.000 đ

Ruột Ốc Biển Bàn...

420.000 đ 480.000 đ