Mực Tươi

Mực nghim sữa...

220.000 đ 280.000 đ

Mực nang tươi fille...

320.000 đ 380.000 đ

Mực ống tươi 1...

690.000 đ 750.000 đ

Mực ống tươi 1...

880.000 đ 950.000 đ

Mực ống đỏ xuất...

320.000 đ 350.000 đ

Mực Nang làm sạch...

320.000 đ 380.000 đ

Mực ống tươi...

320.000 đ 350.000 đ