Cá Ngừ Đại Dương

Trứng Cá Ngừ Đại...

140.000 đ 170.000 đ

Mắt Cá Ngừ Đại...

115.000 đ 140.000 đ

Bao Tử Cá Ngừ...

100.000 đ 140.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 350.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

380.000 đ 400.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 320.000 đ

Cá Ngừ Đại Dương...

290.000 đ 350.000 đ

Saku Cá Ngừ Đại...

350.000 đ 450.000 đ