Cá Biển

Cá Cờ Kiếm fille...

190.000 đ 220.000 đ

Cá Mím Hồng cắt...

250.000 đ 280.000 đ

Cá Mím Hồng nguyên...

230.000 đ 280.000 đ

Cá Thu tươi nguyên...

250.000 đ 300.000 đ

Cá Thu tươi cắt...

270.000 đ 320.000 đ

Cá Trác đảo Phú...

80.000 đ 100.000 đ

Cá Nục Đỏ Đuôi...

95.000 đ 120.000 đ

Cá Dìa Bông đảo...

250.000 đ 280.000 đ

Cá Gáy đảo Phú Quý

190.000 đ 220.000 đ

Cá Gáy đảo Phú Quý

190.000 đ 220.000 đ

Cá Mú Én Đỏ tươi...

250.000 đ 330.000 đ

Cá Bò Lột Da loại 1

150.000 đ 220.000 đ

Cá Nhồng Biển

140.000 đ 200.000 đ

Cá Xương Xanh ( Cá...

120.000 đ 180.000 đ

Cá Nục Thuôn tươi...

75.000 đ 120.000 đ

Cá Ngừ tươi Phú...

100.000 đ 150.000 đ

Cá Thu tươi Phú Quý...

270.000 đ 320.000 đ

Cá Xương Xanh ( Cá...

190.000 đ 250.000 đ

Cá Xương Xanh ( Cá...

190.000 đ 250.000 đ

Cá mú đỏ tươi...

270.000 đ 350.000 đ